topp
space

Namdalsvegen

Info fra Namdalsprosjektet

Her kan du tegne avtale og logge inn på Min Side, hvor du enkelt kan få oversikt over dine passeringer og endre opplysninger på din avtale.

AutoPASS - automatiske bomstasjoner
Fra 15. november 2010 kl. 1200 ble bomstasjonene rundt Namsos automatiske. Du skal ikke stoppe ved passering, men bare kjøre rett igjennom.

Med AutoPASS avtale i bilen blir passeringene belastet din avtale. Dersom du har avtale med Namdalsprosjektet, trenger du ikke å foreta seg noe ved overgang til helautomatiske bomstasjoner. Dersom du har avtale med annet selskap, og du ønsker rabatt ved passering, så kan du tegne avtale på din eksisterende brikke her.

Uten AutoPASS-avtale så blir det tatt bilde av bilskiltet ved passering. Da har du to betalingsalternativer:

  • Betaling via web i tre dager etter passering.
  • Betaling via faktura som sendes per post til bilens eier etter 1-3 måneder dersom ikke annen betalingsform er valgt. Du faktureres for passeringer uten ekstra gebyr.

Nyttige linker Namdalsprosjektet:
Tegn avtale
Logg inn MIN SIDE
Betal innen tre dager etter passering


bunn